• Bane

  Vinstra Motorsportarena vil ha totalt 6,4 km baner. Av dette er 1,4 km asfaltert inkludert en rett...

  Les mer …

 • Bidra

  Vi inviterer herved hele Gudbrandsdalen og Lillehammer til å bli med på dette store løftet. For at...

  Les mer …

 • Dugnad

  Det begynte i det små med ei 8-tonns gravemaskin for å grave prøvehol. Med medbrakt niste og fred...

  Les mer …

 • Finn oss!

  Her ser du hvor i landet vi befinner oss. Klikk på google maps-logoen nederst for veibeskrivelse....

  Les mer …

 • NMK Midt-Gudbrandsdal skal bygge Norges mest komplette motorsportarena på Vinstra

  Klubben er organisert som et idrettslag og vedtektene sier at organisasjonsarbeidet skal  tuftes på...

  Les mer …

Klubben er organisert som et idrettslag og vedtektene sier at organisasjonsarbeidet skal  tuftes på frivillighet, demokrati og likeverd. All idrettslig aktivitet skal tuftes på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet. Vårt mål er å bygge et klubbmiljø som er inkluderende og samler folk i alle aldre til idrettslig glede.

NMK Midt-Gudbrandsdal skal være en klubb for alle. Klubben legger vekt på mestring og læring gjennom aktiviteter i regi av nasjonale retningslinjer for utøvelse av motorsport. Vår erfaring er at motorsport i stor grad rekrutterer barn og unge som ellers ikke er med i andre idrettslige aktiviteter. Klubbens styre er sammensatt av medlemmer fra Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu og Sel kommuner. I tillegg til valgte representanter er følgende konsultative styremedlemmer: Midt-Gudbrandsdal politidistrikt ved lensmann Jan Erik Rundsveen, Statens Vegvesen ved Torgeir Haugen, Trygg Trafikk ved Ivar Ringen og NAF ved Erling Vangen.

Motorsportanlegget er prioritert i Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet for Ringebu, Sør-Fron og Nord-Fron kommuner. Nord-Fron kommune har kjøpt areal til formålet og har undertegnet 40 års vederlagsfri leieavtale med klubben. Regionrådet i Midt-Gudbrandsdal bevilget midler til forprosjektet.

Klubben har en formidabel jobb foran seg. Vi skal bygge motorsportanlegg for 15 ulike motorsportgrener og utdanne instruktører og sikkerhetspersonell til de ulike grenene. Anlegget rommer 1,4 km asfaltbane, omlag 5 km grusbaner, klubbhus, depot, veger og tribuneanlegg. Foreløpig investeringsramme for komplett motorsportanlegg er omlag 60 millioner kroner. Vi forsøker å koordinere utbygginga med annen anleggsvirksomhet i Gudbrandsdalen. Velvillige entreprenører fra hele distriktet har så langt stilt sjåfører, maskiner og utstyr til fri disposisjon. 

Barne- og Endurobane sto ferdig juni 2013 og ble åpnet av landslagssjef Jan Atle Gjemble. Her trenes det en til to ganger i uka med opp til 30 deltagere. Motocross bane på 1500 meter ble ferdigstilt i høsten 2014. 

Klubben forutsetter at anlegget blir bygd slik at det kan drives med sunn økonomi. Vi har derfor knyttet til oss kompetente og profesjonelle folk på arrangementstiden som vil være rådgivere i prosessen med drift av anlegget. Samarbeid med naboklubber, Bilsportforbundet, Motorsportforbundet og NMK sentralt er allerede godt etablert. Hele motorsportanlegget er forankret i Bilsportforbundet og Motorsportforbundet. Det innebærer at klubben er på bruksplan til begge forbunda på alle baner, noe som også var en forutsetning for at Kulturdepartementet kunne forhåndsgodkjenne anlegget og gi en søknadsramme på inntil 11,8 mill i spillemidler. Klubben har søkt Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu og Sel kommuner, samt Oppland Fylkeskommune om et spleiselag på 19 millioner. Blir søknaden innvilget, er det økonomisk grunnlag for å bygge ut hele motorsportanlegget. Da er det få år til hele Gudbrandsdalen kan ta i bruk og glede seg over et lenge etterlengta motorsportanlegg. Anlegget bygges for å samle flere tusen tilskuere og utøvere flere ganger i året. 

Arrangement vil foregå både vinter og sommer, og vil bli en solid tilvekst for ulike næringsvirksomheter i Gudbrandsdalen.

Kåre O. Solbakken
Leder NMKMG