• NAF

  Vi mener at motorsportsanlegget er fantastisk positivt for hele regionen! Vi tror rekkevidden...

  Les mer …

 • Nord-Fron kommune

  Vinstra Motorsportarena blir eit idrettsanlegg for heile Gudbrandsdalen, og mellom dei beste...

  Les mer …

 • Norges Bilsportforbund

  Vinstra Motorsportarena blir et viktig anlegg. Uten anlegg ingen aktivitet. Så enkelt er...

  Les mer …

 • Norges Motorsportforbund

  Norges Motorsportforbund organiserer 20 ulike grener i Norges Idrettsforbund og er med sine...

  Les mer …

 • Norsk Motor Klubb

  Norsk Motor Klubb (NMK) ble opprettet i 1916 og nærmer seg 100 år. NMK er Norges største...

  Les mer …

Vi mener at motorsportsanlegget er fantastisk positivt for hele regionen! Vi tror rekkevidden avdette er langt større enn noen ennå riktig kan se for seg.

Vi ser først og fremst for oss at dette vil være et solid bidrag til trafikksikkerhet på mange måter til alle trafikantgrupper. Vi er også sikre på at dette blir et kjærkomment aktivitetstilskudd for fastboende og tilreisende. Formålet er jo absolutt ikke at dette skal konkurrere med andre organiserte idretter som fotball, håndball o.l., men snarere være supplerende. Det bør være kjent for de fleste at mange ikke har hverken talent, fysiske forutsetninger eller interesse for å delta i en del etablerte aktiviteter. Motorsport kan være den grenen som kan utfylle her. Inkluderende og familievennlig er det også, da vi innen motorsport finner aktive utøvere i nær sagt alle aldere og fysiske nivåer. Vi ser fram til å være med å etablere miljø i de ulike grenene. NAF Nord-Gudbrandsdal har i mer enn 10 år deltatt i planleggingen av motorsportsanlegget slik som det nå framstår som et viktig trafikksikkerhetsprosjekt for vår region. Vi deltok sammen med flere aktører da temaet kom opp om å finne nytt egnet areal for motorsport i midtdalen. Tre ulike områder på Vinstra ble foreslått, og gjennom hjelp fra ingeniørfirmaet Asplan Viak ble disse i 2004 vurdert mtp. spesielt støy og forurensing. Hensyn og innsigelser fra grunneiere ble nøye vektlagt. Valget falt etter dette på maskinentreprenør Reidar Haugens forslag; Pallane. Nord-Fron kommune vedtok deretter ny reguleringsplan for området i januar 2005 og deretter har ballen rullet sakte, men sikkert videre. I 2008 nådde vi flere milepæler gjennom hjelp fra ingeniørfirmaet Sweco til beregning av grunnforhold og vannføring samt bistand fra «Busse» i bilsportforbundet og Kjetil Villa til tegninger av de ulike banene. I september 2008 forelå den første noenlunde komplette tegningen av anlegget tilpasset området. Reidar Haugen utførte fortløpende omfattende prøvegravinger for å avgjøre hvilke masser som befant seg der de ulike banene var tenkt plassert. Grunnet ulike problemstillinger i forhold til tilknytning til idrettslag og tippemiddelsøknad måtte det etterhvert til omorganiseringer, noe som gjorde det vanskelig for NAF å stå for hovedansvaret. Fram til ny organisering høsten 2010 var mye av planleggingen utført av primus motor Gunnar Granberg (NAf) med hjelp av Erling Vangen (NAF), Svein Madshus (NAF), Hans Petter Ruststuen og Terje Lien (MX-klubb) og entreprenør Reidar Haugen. Selvfølgelig med god hjelp av spesielt Nord-Fron kommune, men også både Ringebu, Sør-Fron og Sel. Gunnar Granberg tok selv deretter mye av jobben med omorganisering samt det å knytte nye sentrale personer til prosjektet. Gunnar har i ettertid også bidratt alt han har kunnet, nå som en slags konsulent. (Ikke uten grunn at nettopp han var sentral i åpning av MX-bana) Selv om veien har vært lang og kronglete og mange utenom har hatt liten tro på at prosjektet skulle bli en realitet, har mye av arbeidet vært veldig spennende. Det har også vært veldig artig å følge med på hvilken fantastisk jobb den nye klubben gjorde med Kåre O. Solbakken og Trond Skurdal i spissen. Jobben Morten Midtskog og dugnadsgjengen hans har utført er det bare å ta av seg hatten for! Vi setter stor pris på å fortsatt kunne delta på orkesterplass med konsultativt styremedlem! 

For NAF NG
Styremedlem
E. Vangen