• NAF

  Vi mener at motorsportsanlegget er fantastisk positivt for hele regionen! Vi tror rekkevidden...

  Les mer …

 • Nord-Fron kommune

  Vinstra Motorsportarena blir eit idrettsanlegg for heile Gudbrandsdalen, og mellom dei beste...

  Les mer …

 • Norges Bilsportforbund

  Vinstra Motorsportarena blir et viktig anlegg. Uten anlegg ingen aktivitet. Så enkelt er...

  Les mer …

 • Norges Motorsportforbund

  Norges Motorsportforbund organiserer 20 ulike grener i Norges Idrettsforbund og er med sine...

  Les mer …

 • Norsk Motor Klubb

  Norsk Motor Klubb (NMK) ble opprettet i 1916 og nærmer seg 100 år. NMK er Norges største...

  Les mer …

Norges Motorsportforbund organiserer 20 ulike grener i Norges Idrettsforbund og er med sine nærmere 300 klubber og 40.000 medlemmer blant de større forbund i norsk idrett.

I våre medlemsklubber over hele landet legges det hver dag ned et formidabelt samfunnsnyttig arbeid hvor særlig barn og unge står i fokus. Gode anlegg er helt vesentlig for hvor godt klubbene kan lykkes. Den lokale klubben i Midt Gudbrandsdal har lagt store planer for utvikling av Vinstra Motorsportarena. De vil bygge opp dette til å bli et stort anlegg i motorsportsammenheng. Vi forventer at det ikke bare vil få stor betydning for motorsporten lokalt, men at det også vil kunne bli en viktig nasjonal konkurransearena for flere grener. De største grenene innen motorsporten vil kunne utøves på anlegget. Behovet for gode anlegg er stort for store grener som blant annet Motocross og Enduro. Dessuten er nye asfaltanlegg også svært kjærkomment. Norges Motorsportforbund vil berømme den store frivillige innsats som legges ned fra klubbens medlemmer for å gi et godt idrettstilbud til barn, unge og voksne, samt den flotte dugnadsinnsats som ligger bak utvikling av Vinstra Motorsportarena. I Norge er det lagt godt til rette fra sentrale myndigheter for motorsport. Vi har generelt gode rammebetingelser gjennom lover, forskrifter og særskilte avgiftsfordeler. Det offentlige bidrar dessuten med spillemiddeltilskudd som ofte er avgjørende for å realisere nye anlegg. Vi vil uttrykke håp om at lokale myndigheter vil verdsette det viktige frivillige idrettsarbeidet som gjøres i motorsportklubben i Midt Gudbrandsdal ved å legge godt til rette deres arbeid og den videre utvikling av Vinstra Morosportarena i årene fremover. 

Roy N. Wetterstad
Generalsekretær Norges Motorsportforbund