Årsmøte NMK Midt Gudbrandsdal 2024

27jun19:0021:00Årsmøte NMK Midt Gudbrandsdal 2024

Event Details

Styret innkaller herved til årsmøte 2024 i NMK Midt-Gudbrandsdal.

Årsmøtet avholdes torsdag 27.06.2024 kl 19:00 i klubbhuset på Vinstra motorsport arena.

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest 13.06.2024 til post@nmkmg.no. Det ønskes at vedlegg sendes i pdf og/eller word-format.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på hjemmesiden, i Gnist web eller via e-post til medlemmer. Noen saksvedlegg kan være unntatt utlagt på websiden og vil da bli delt ut på årsmøtet.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av NMK Midt-Gudbrandsdal i minst én måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til NMK og til NMK Midt-Gudbrandsdal. Alle medlemmer har uansett møte-, tale- og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se NMK Midt-Gudbrandsdal’s vedtekter. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan NMK Midt-Gudbrandsdal (post@nmkmg.no) eller sittende styre kontaktes (Se Gnist web eller i Gnist appen).

more

Time

(Thursday) 19:00 - 21:00