Trial

Trial er en akrobatisk motorsport hvor målet er å aldri la foten berøre bakken. Steiner og andre hindringer gjør dette til en krevende sport hvor balanse og teknikk spiller en viktig rolle.