Omtale

Omtale av ulike medier, organisasjoner og nasjonal næringsliv.

Vi mener at motorsportsanlegget er fantastisk positivt for hele regionen! Vi tror rekkevidden av dette er langt større enn noen ennå riktig kan se for seg.

Vi ser først og fremst for oss at dette vil være et solid bidrag til trafikksikkerhet på mange måter til alle trafikantgrupper. Vi er også sikre på at dette blir et kjærkomment aktivitetstilskudd for fastboende og tilreisende. Formålet er jo absolutt ikke at dette skal konkurrere med andre organiserte idretter som fotball, håndball o.l., men snarere være supplerende. Det bør være kjent for de fleste at mange ikke har hverken talent, fysiske forutsetninger eller interesse for å delta i en del etablerte aktiviteter. Motorsport kan være den grenen som kan utfylle her. Inkluderende og familievennlig er det også, da vi innen motorsport finner aktive utøvere i nær sagt alle aldere og fysiske nivåer. Vi ser fram til å være med å etablere miljø i de ulike grenene. NAF Nord-Gudbrandsdal har i mer enn 10 år deltatt i planleggingen av motorsportsanlegget slik som det nå framstår som et viktig trafikksikkerhetsprosjekt for vår region. Vi deltok sammen med flere aktører da temaet kom opp om å finne nytt egnet areal for motorsport i midtdalen. Tre ulike områder på Vinstra ble foreslått, og gjennom hjelp fra ingeniørfirmaet Asplan Viak ble disse i 2004 vurdert mtp. spesielt støy og forurensing. Hensyn og innsigelser fra grunneiere ble nøye vektlagt. Valget falt etter dette på maskinentreprenør Reidar Haugens forslag; Pallane. Nord-Fron kommune vedtok deretter ny reguleringsplan for området i januar 2005 og deretter har ballen rullet sakte, men sikkert videre. I 2008 nådde vi flere milepæler gjennom hjelp fra ingeniørfirmaet Sweco til beregning av grunnforhold og vannføring samt bistand fra «Busse» i bilsportforbundet og Kjetil Villa til tegninger av de ulike banene. I september 2008 forelå den første noenlunde komplette tegningen av anlegget tilpasset området. Reidar Haugen utførte fortløpende omfattende prøvegravinger for å avgjøre hvilke masser som befant seg der de ulike banene var tenkt plassert. Grunnet ulike problemstillinger i forhold til tilknytning til idrettslag og tippemiddelsøknad måtte det etterhvert til omorganiseringer, noe som gjorde det vanskelig for NAF å stå for hovedansvaret. Fram til ny organisering høsten 2010 var mye av planleggingen utført av primus motor Gunnar Granberg (NAf) med hjelp av Erling Vangen (NAF), Svein Madshus (NAF), Hans Petter Ruststuen og Terje Lien (MX-klubb) og entreprenør Reidar Haugen. Selvfølgelig med god hjelp av spesielt Nord-Fron kommune, men også både Ringebu, Sør-Fron og Sel. Gunnar Granberg tok selv deretter mye av jobben med omorganisering samt det å knytte nye sentrale personer til prosjektet. Gunnar har i ettertid også bidratt alt han har kunnet, nå som en slags konsulent. (Ikke uten grunn at nettopp han var sentral i åpning av MX-bana) Selv om veien har vært lang og kronglete og mange utenom har hatt liten tro på at prosjektet skulle bli en realitet, har mye av arbeidet vært veldig spennende. Det har også vært veldig artig å følge med på hvilken fantastisk jobb den nye klubben gjorde med Kåre O. Solbakken og Trond Skurdal i spissen. Jobben Morten Midtskog og dugnadsgjengen hans har utført er det bare å ta av seg hatten for! Vi setter stor pris på å fortsatt kunne delta på orkesterplass med konsultativt styremedlem!

For NAF NG
Styremedlem
E. Vangen

Norges Motorsportforbund organiserer 20 ulike grener i Norges Idrettsforbund og er med sine nærmere 300 klubber og 40.000 medlemmer blant de større forbund i norsk idrett.

I våre medlemsklubber over hele landet legges det hver dag ned et formidabelt samfunnsnyttig arbeid hvor særlig barn og unge står i fokus. Gode anlegg er helt vesentlig for hvor godt klubbene kan lykkes. Den lokale klubben i Midt Gudbrandsdal har lagt store planer for utvikling av Vinstra Motorsportarena. De vil bygge opp dette til å bli et stort anlegg i motorsportsammenheng. Vi forventer at det ikke bare vil få stor betydning for motorsporten lokalt, men at det også vil kunne bli en viktig nasjonal konkurransearena for flere grener. De største grenene innen motorsporten vil kunne utøves på anlegget. Behovet for gode anlegg er stort for store grener som blant annet Motocross og Enduro. Dessuten er nye asfaltanlegg også svært kjærkomment. Norges Motorsportforbund vil berømme den store frivillige innsats som legges ned fra klubbens medlemmer for å gi et godt idrettstilbud til barn, unge og voksne, samt den flotte dugnadsinnsats som ligger bak utvikling av Vinstra Motorsportarena. I Norge er det lagt godt til rette fra sentrale myndigheter for motorsport. Vi har generelt gode rammebetingelser gjennom lover, forskrifter og særskilte avgiftsfordeler. Det offentlige bidrar dessuten med spillemiddeltilskudd som ofte er avgjørende for å realisere nye anlegg. Vi vil uttrykke håp om at lokale myndigheter vil verdsette det viktige frivillige idrettsarbeidet som gjøres i motorsportklubben i Midt Gudbrandsdal ved å legge godt til rette deres arbeid og den videre utvikling av Vinstra Morosportarena i årene fremover.

Roy N. Wetterstad
Generalsekretær Norges Motorsportforbund

Vinstra Motorsportarena blir et viktig anlegg. Uten anlegg ingen aktivitet. Så enkelt er det.Behovet for idrettsanlegg, også bilsportsanlegg, er stort og en grunnleggende forutsetning for aktivitet i lokalmiljøene.

Vinstra Motorsportarena vil således være viktig for aktiviteten i Gudbrandsdalen. NMK Midt-Gudbrandsdal har allerede lagt ned et enormt arbeid i planleggingen av anlegget. Det er planlagt baner for vår mest utbredte gren, bilcross. I tillegg er det planlagt for rallycross, også for de internasjonale klassene. Det blir bane for en enkel form for dragracing, street legal, den populære grenen drifting, gokart og til og med en asfaltert racingbane i liten skala. I tillegg blir det område for offroadkjøring. Flere MC-grener vil også få sin plass på anlegget. På toppen av dette kommer klubbhus med garderober. Behovet for dette anlegget er meget stort. Barne- og ungdomsaktivitet er viktig. Det er ikke alle som finner seg til rette i fotball eller med ski på bena. Men de kan gjerne finne sin plass i bilsporten, og bilsporten trenger anlegg, ofte kostnadskrevende anlegg. Vinstra Motorsportarena dekker et stort behov for bilsporten, og er planlagt i henhold til Bilsportforbundets anleggsplan. Derfor har også Norges Bilsportforbund i hele planleggingsfasen støttet prosjektet. De nærmeste anleggene i dag er på Hamar og Bjorli. I tillegg planlegges et anlegg på Lillehammer. Men anleggene på Vinstra og Lillehammer vil komplettere hverandre.

Hallgeir Raknerud
Generalsekretær
Norges Bilsportforbund

Norsk Motor Klubb (NMK) ble opprettet i 1916 og nærmer seg 100 år. NMK er Norges største motorsportorganisasjon og innehar 100 klubber spredt rundt hele Norges land.

NMK er representert innenfor alle motorsportgrener i Norge og våre medlemmer er knyttet opp mot Norges Bilsportforbund og Norges Motorsportforbund. NMK er kjent for sin bredde innenfor norsk motorsport og innehar over 60 % andel av alle arrangerte løp i landet. Rekruttering til motorsporten er en viktig plattform i Norsk Motor Klubb. NMKs klubber avholder over 350 løp hvert år og har andelen av de fleste lisensierte førere i landet. NMK avholder sommercup for barn innenfor grenene Formel K, motocross og ATV NMK avholder landsfinale bilcross for klassene senior, junior og dame NMK avholder Landsfinale i rallycross NMK avholder NMK mesterskap i alle grener NMK arrangerer sportsmøte en helg hver høst hvor NMK mesterne feires, klubber, medlemmer og komiteer samles for å opparbeide klubbdrift og evaluere og planlegge NMK sesongen.

Vinstra Motorsportarena blir eit idrettsanlegg for heile Gudbrandsdalen, og mellom dei beste arenaer for motorsport i heile Noreg.

Det blir eit nasjonalt anlegg med tilbod om mange ulike aktivitetar, innan ein idrett som det er stor og aukande interesse for. Nord-Fron kommune har i mange år støtta opp om arbeidet som er sett i gang for å realisere eit slik anlegg. Kommunen har mellom anna kjøpt grunn til anlegget og utarbeidd reguleringsplan for området. Stor innsats frå svært mange frivillige har nå ført til at dei fyrste delane av anlegget er klare til bruk. Vi ser nå at dette er ein arena som vil bli svært mykje brukt, og at den vil få kapasitet til store nasjonale arrangement. Vinstra Motorsportarena vil gi eit svært godt tilbod til mange, og Nord-Fron kommune ønskjer lykke til med det vidare arbeidet. Nord-Fron kommune ser fram til eit godt samarbeid med mange ulike aktørar, både offentlege og private, om realisering av eit svært viktig anlegg for Gudbrandsdalen.

Olav Røssum
Ordfører Nord-Fron kommune