Saksliste Årsmøte 31 Mars

220225_ÅrsregnskapNMKMG_2021 budsjett 2022 (1) Årsberetning 2021 (1)

 

Vi minner om årsmøte i NMK Midt Gudbrandsdal.

Relevante saksdokumenter legges ut på hjemmesiden 1 uke før møtet slik at dette kan sees igjennom.

Dette avholdes på Peer Gynt Hotel&Spiseri på Vinstra den 31 mars kl 18.00

Dagsorden:

 1. Åpning
 2. Godkjenning av innkalling, dagsorden og de stemmeberettigede
 3. Valg av møtedirigent og møtesekretær
 4. Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
 5. Behandle årsmeldinger
 6. Behandle godkjent regnskap for 2021
 7. Behandle innkommende forslag
 8. Orientering Lovnorm for Idrettslag
 9. Fastsettelse av kontingent for 2023
 10. Vedta budsjett for 2022  
 11. Behandle idrettslagets organisasjonsplan
 1. Valg i henhold til NMKs lover
 2. Delegater til Ting og møter i de organisasjoner klubben har tilknytning til
 3. Avslutning

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

Velkommen til årsmøte!

 

Liker du innlegget? Del gjerne!

Del på Facebook
Del på Twitter
Del på LinkedIn
Del på Pinterest